Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S. Men sứ chống dính CeFiONtect. Hệ thống x

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S. Men sứ chống dính CeFiONtect. Hệ thống x

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S. Men sứ chống dính CeFiONtect. Hệ thống x

Facebook chat