Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC600VS. Men sứ chống dính CeFiONtect. Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hi

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC600VS. Men sứ chống dính CeFiONtect. Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hi

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC600VS. Men sứ chống dính CeFiONtect. Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hi

Facebook chat