Bồn cầu TOTO một khối MS887RT3

9.647.000 

Bồn cầu một khối, nắp đóng êm TC385VS.