Bàn cầu một khối CW166RB/TC384CVK (Nắp đóng êm)

26.400.000