Bàn cầu treo tường CW542HME5UNW1 kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF801CZ (loại giấu dây)

71.600.000