MS885CDW12 (GIẤU DÂY)

34.959.600 

Không giống như phương pháp xả thông thường cho nước chảy xuống từ thành cầu, xả Tornado với dòng nước phun mạnh trực tiếp và xoáy quanh mặt bàn cầu giúp cọ rửa sạch và không gây tiếng ồn.