LHT236CS

2.050.000 

Chậu chân lửng
Kích thước: L465 x W530 x H535 (mm)