TBG01302V/TBW03002B

6.510.000 

Thiết kế hiện đại hài hòa với dòng sản phẩm GO. Lớp mạ bền vững với thời gian.