LT5616

3.498.000 

– Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn – Thiết kế với lỗ thoát tràn