LT953

3.860.000 

– Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn – Thiết kế với lỗ thoát tràn