LW824CJW/F

3.090.000 

Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn. Thiết kế với lỗ thoát tràn.