MS855CDW17 (GIẤU DÂY)

17.388.000 

Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 – TCF23460AAA (220V)