PAY1510V#W/TVBF411

11.210.000 

Mã sản phẩm: PAY1510V#W/TVBF411 Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411 Kích thước: 1500 x 750 x 558mm