PAY1525VC#W/TVBF411

15.350.000 

Mã sản phẩm: PAY1525VC#W/TVBF411 Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TBVF411 Kích thước: 1500x750x558mm