T28UNH13

1.950.000 

Vòi vườn kèm đầu nối (không bao gồm bộ xả và ống thải).