TBG07304V/TBN01001B

8.640.000 

Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GE kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường