TBG07306A/TBN01105B

52.960.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GE (loại đặt sàn) (kèm đế)