TBG08201B

16.750.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ)