TBG08201B

14.480.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ)