TVSM103NSR

2.550.000 

Thiết kế hiện đại hài hòa. Lớp mạ bền vững với thời gian.