TX501U

4.180.000 

Lớp mạ bền vững với thời gian. Thân van bằng đồng thau.