WH172A

8.500.000 

Két nước & khung âm tường kèm ống thải cong
Xả nhấn 2 chế độ 4.5/3L