WH172AAT

15.100.000 

Két nước dành cho bàn cầu treo tường giấu dây, có chức năng tự động xả.