WH172AT

8.500.000 

Két nước dành cho bàn cầu treo tường giấu dây.