YM6075FA

3.920.000 

Thiết kế hiện đại sang trọng. Chống mốc, ngăn hơi nước.