Nắp Rửa Cơ Ecowasher TOTO TCW07S

3.900.000 

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh, thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường, chức năng rửa sau.