Nắp Rửa Cơ Ecowasher TOTO TCW1211A

5.850.000 

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh, thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường, chức năng rửa sau và rửa tiểu nữ.