PAY1720V/TBVF411

12.040.000 

Mã sản phẩm: PAY1720V/TBVF411 Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TBVF411 Kích thước: 1700x750x558 mm