PAY1725HVC/TBVF411

18.130.000 

Mã sản phẩm: PAY1725HVC/TBVF411 Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TBVF411 Kích thước: 1700x750x558 mm