PAY1730HV/TBVF411

13.740.000 

Mã sản phẩm: PAY1730HV/TBVF411 Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TBVF411 Kích thước: 1700x750x558 mm