T6J1

605.000 

Thiết kế đơn giản. Lớp mạ bền vững với thời gian.