TX10A

3.090.000 

Thiết kế hiện đại. Lớp mạ bền vững với thời gian.