YM6090A

3.460.000 

Thiết kế hiện đại sang trọng. Chống mốc, ngăn hơi nước.