YM4560A

1.520.000 

Thiết kế hiện đại sang trọng. Chống mốc, ngăn hơi nước.