TBG07201B

14.480.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ)