TBG07305A

21.680.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GE (3 lỗ)