TBG09202A

26.080.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GM (4 lỗ)