TBG09202A

22.530.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GM (4 lỗ)