TBG09305A

18.110.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GM (3 lỗ)