TBG09305A

15.650.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GM (3 lỗ)