TBG09306A/TBN01105B

39.960.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GM (loại đặt sàn) (kèm đế)