TBG10306A/TBN01105B

36.910.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GB (loại đặt sàn) (kèm đế)