TBG11306A/TBN01105B

33.460.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GF (loại đặt sàn) (kèm đế)