TBG10202A

25.480.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GB (4 lỗ)