TBG10202A

20.490.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GB (4 lỗ)