TBG10305A

17.710.000 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GB (3 lỗ)