T6JV2N

930.000 

Thiết kế đơn giản. Lớp mạ bền vững với thời gian.