T6JV2N

690.000 

Thiết kế đơn giản. Lớp mạ bền vững với thời gian.