THX1A-8

2.340.000 

Thiết kế đơn giản. Lớp mạ bền vững với thời gian.