TVLF403

528.000 

Thiết kế đơn giản. Lớp mạ bền vững với thời gian.