TX434S

1.040.000 

Thiết kế đơn giản. Lớp mạ bền vững với thời gian.