TVBA407

913.000 

Thiết kế đơn giản. Lớp mạ bền vững với thời gian.